Equibiome

 

 

 

Don't be afraid of being different,

be afraid of being the same

as everyone else...

© 2014 | De Zolderhoeve | Zolderstraat 23 - 3510 Kermt | 0474 65 71 01 | info@dezolderhoeve.be

BTW nummer BE0 892 813 239

Ziet u geen menubalk op deze pagina, klik dan H I E R

Equibiome

 

Microbiële harmonie voor paard en omgeving

Equibiome is een gamma natuurlijke toepassingen voor de paardenhouderij waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.

 

Wij verdelen de producten voor "stal en weide", voor "het paard" en als "reinigingsmiddel voor paard en omgeving".

 

U kan alles bestellen via equibiome@dezolderhoeve.be

 • Tot 15 kg verzenden wij via Kiala aan 4,5 euro.
 • Meer dan 15 kilo kan ter plaatse afgehaald worden na afspraak of kan rechtstreeks via de leverancier opgestuurd worden via een europallet (tot 1000 kg) aan 37 euro excl. BTW.
 • Een big bag wordt verzonden via blokpallet en kost 48 euro excl. BTW, hier kunnen eventueel nog enkele kleinere items aan worden toegevoegd.
 • Prijzen zijn inclusief BTW

 

Om het u makkelijker te maken, vindt u hier een bestelformulier.

 

Bekijk de folder online of lees hieronder verder.

 

 

VOOR STAL EN WEIDE

 

Microferm = EM = Effectieve Micro-organismen

 

EM is dus de afkorting van Effectieve Micro-organismen. Het is een speciale combinatie van in de natuur voorkomende micro-organismen. Dit ongemanipuleerde mengsel heeft ongekend nuttige eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden zijn haast onbegrensd. EM is goed voor mens, dier en bodem. Het maakt de grond vruchtbaarder, of het nu gaat om een akker, een tuin, of een plantenbak in huis. EM is in het huishouden bruikbaar als middel om mee schoon te maken (Wipe & Clean), onaangename geuren te bestrijden, uitstekende mest te maken uit keukenafval, water te verbeteren, enz.

 

Microferm is een vloeibaar mengsel van de actieve micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. De organische verbindingen in mest, strooisel, maaisel... worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen. Tijdens deze omzetting treden ze in competitie met rottingsbacteriën, ziektekiemen... Zo worden zaken als rotting (minder of geen vliegen meer), ammoniakverdamping (geen stank en geen ademhalingsproblemen meer) enz. voorkomen. Een beter stalklimaat dus. Bovendien daalt de infectiedruk in de stal en is de behandelde mest een zeer waardevol product voor de bodem van je wei.

 

Hoe gebruikt je het?

 

In de stal (of andere dierenverblijven): je neemt een rugsproeier, je verdunt de EM (0.5 liter Microferm op 10 liter water) en je besproeit vloer, wanden, eetbakken... 2 keer per week.

Dosering = 1 liter Microferm per m² / jaar, praktisch is dat 2 liter oplossing voor een stal van 12m².

 

In de potstal / eco-stal:

Het stalmanagement maakt een belangrijk deel uit van het kringloopconcept dat Agriton nastreeft. Door de mest al te fermenteren in de stal of op de mesthoop bekomen we een product dat tot 2 keer meer voedingswaarde bevat dan gecomposteerde mest.

 

Naast het behoud van de nutritionele waarde van onze mest spelen andere zaken ook in het voordeel van een Eco-stal. Door het hoge vochtabsorberende vermogen van Edasil kleimineralen en Vulkamin komen de paarden droger te liggen. Daarnaast is Vulkamin in staat Ammoniak te binden. De scherpe geur en verspreiding ervan wordt zo voorkomen waardoor klachten als lucht- en slijmvliesirritaties minder frequent voorkomen. Door het gebruik van de EM ligt de infectiedruk in de stal duidelijk lager. Op economisch vlak kan sterk bespaard worden op beddingmateriaal en werkuren.

 

Bij het opstarten van een Eco-stal dient men de keuze te maken tussen uitmesten of potstal. De opstart is gelijklopend, maar de handelingen nadien verschillen.

In beide gevallen kan de mest worden gefermenteerd, maar wel op een andere manier. Bij uitmesten gaat men fermenteren op de mesthoop, terwijl dit bij een potstal in de stal zelf gebeurt.

 

Maar hoe start je een Eco-stal dan op?

 

1. Vernevelen van microferm (verhouding 5/100l water) op stalgrond (binnenstal of schuilstal)

2. Aanbrengen van strooisel laag (stro, hennep, vlaslemen…)

-> Bij voorkeur afzien van houtachtig materiaal omdat dit moeilijker gefermenteerd kan worden.

3. Aanbrengen van een laag Vulkamin en Kleimineralen (250 g/ m²) voor vochtabsorptie

4. Aanbrengen van een laag strooisel (tarwestro, olifantengras…)

5. Vernevelen van microferm (verhouding 5/100l water) over het beddingmateriaal

6. Afhankelijk van het systeem worden de mestbollen al dan niet verwijderd. In beide gevallen wordt er dagelijks nieuw beddingmateriaal voorzien en kunnen de nattere plekken bestrooid worden met Vulkamin/ Klei (250g/ m²).

7. 3 maal per week vernevelen van Microferm (verhouding 5 : 100l water) over beddingmateriaal.

 

==> STAL van 9 m²: 1.5 à 2 liter oplossing (5 : 100) per keer verdelen, op jaarbasis komt men zo op een totaal van 1l/m² box

 

Op het land: je sleept de mestballen (je hoeft ze niet weg te nemen) en je besproeit het land met Microferm. Op die manier verwerken/fermenteren de mestballen ter plaatse en vormen ze een ideale voedingsbron voor de bodem als duurzame humus en bevordert het de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem.

Praktisch: 20 liter Microferm per hectare opgelost in 500-1000 liter water. Aangeraden zijn 3-5 behandelingen per jaar.

 

Op je mesthoop: je sproeit regelmatig EM op je mesthoop (ideaal na elke uitmesting) en dekt het luchtdicht af. Zo kan de mesthoop stilaan fermenteren. Voordeel = je volume vermindert en je mest wordt voedzamer. Na enkele weken/maanden kan dit voedzame organische materiaal over de weide uitgestrooid worden.

 

Bij je planten: Gebruik Microferm voor het verhogen van de natuurlijke weerstand en vitaliteit. Verdun regelmatig Microferm met het gietwater van alle planten (1/100).

 

In de vijver: Ent minstens éénmaal per jaar Microferm in de vijver om de kwaliteit en vitaliteit van het water te bevorderen. Microferm zorgt voor een efficiënte afbraak van het organisch materiaal en een evenwichtige plantengroei.

 

Prijs:

2 liter = 11 euro

5 liter = 25 euro

20 liter bib (bag in box) = 79.35 euro

20 liter can = 60.20 euro

250 liter bib = 544.69 euro

1000 liter bib = 1944.23 euro

 

Kleimineralen: voorkomt arme gronden en droge weides

 

Kleimineralen zijn kleine kleikorrels van 0.5-2 mm groot die veel mineralen bevatten. Deze mineralen gaan bindingen aan met de in de bodem aanwezige nutriënten (K, Na, Mg, Ca, NH4...) die positief geladen zijn. Zo werken ze als ionenbuffer van de bodem waaruit de elementen kunnen worden vrijgesteld wanneer dit nodig is (bv. voor de plantengroei) en zorgen ze voor een betere bodemvruchtbaarheid.

 

Naast deze nutriëntenreserves hebben ze een groot vochtabsorberend vermogen en bouwen ze dus ook waterreserves op in de bodem en helpen ze om zandbodems structureel op de waarderen.

 

Concreet: heb je een erg droge weide, start dan met kleimineralen. Het heeft geen zin de weide te gaan voeden met bv. Vulkamin als het weggespoeld wordt door gebrek aan structuur. Dat is zonde van uw geld.

 

Voordelen:

 • Voorkomt uitspoeling van essentiële elementen en nutriënten
 • groot absorptievermogen
 • heeft een positieve invloed op de waterhuishouding
 • hebben een belangrijke rol bij de bodemvruchtbaarheid
 • binding van belangrijke voedingselementen
 • hebben een zeer groot hechtingsvlak door hun "schrijfblokstructuur" en werken daarom als een ionenbuffer in uw bodem
 • actiever bodemleven
 • toegelaten in de biologische landbouw
 • het hele jaar toepasbaar, met een meststofstrooier of met de hand. Inwerken kan maar is geen must. Gebruiken na het eventuele ploegen.
 • de dieren kunnen meteen op de weide

 

Dosering: 300 kg / ha

Dosering tuin: 10 kg / are

Mesthoop: 10 kg / m³

 

Prijs:

25 kg = 18.65 euro

1000 kg big bag = 407.83 euro

pallet 42 x 25 kg = 532.59 euro

 

Vulkamin: uw box droog en zonder stank

 

Vulkamin is een oergesteentemeel van vulkanische oorsprong. Het is een 100% natuurlijk product met het vermogen om veel verschillende elementen te kunnen absorberen en adsorberen, het is dus erg rijk aan mineralen en sporenmineralen.

 

Vulkamin is erg geschikt als strooimiddel voor de paardenbox. Het werkt desinfecterend, wat de hoefgezondheid ten goede komt en de paarden liggen droger. Het bindt stoffen als ammoniak en fosfaat en voorkomt zo schadelijke dampen die luchtwegirritaties veroorzaken.

 

Voordelen:

 • hoge vochtabsorptie
 • bindt ammoniak
 • mest en bodem worden verrijkt met mineralen en sporenelementen
 • stimuleert het verteringsproces, is toepasbaar als compostverrijker

 

Dosering: 2 x 1 kg per stal van 12m² per week

Dosering mesthoop: 10 kg /m³

Dosering tuin: 10 kg / are

 

Prijs:

25 kg = 17.55 euro

1000 kg big bag = 356.50 euro

pallet 42 x 25 kg = 498.04 euro

 

Vulkamin granulaat: mineralen voor de bodem van uw wei

 

Vulkamin granulaat is de tot een granulaat omgevormde versie van het oergesteentemeel Vulkamin, dit om het makkelijker strooibaar te maken op uw weide met een meststofstrooier of met de hand. Lichtjes inwerken kan en mag, maar hoeft niet. Gebruiken na het eventuele ploegen.

 

Het is de ideale manier om de bodemreserves aan te vullen. De bouwstenen zijn goed voor de graszode en onrechtstreeks verrijkt het ook het rantsoen van onze paarden die op de weide staan.

Door zijn 100% natuurlijke karakter kunnen de paarden meteen na het bestrooien de weide begrazen, want er bestaat geen enkel toxisch risico zoals bij andere bemestingsvormen.

 

Voordelen:

 • vult de bodemreserves aan met waardevolle mineralen en sporenelementen
 • voor een goede weerstand van de bodem en planten
 • stimuleert een actiever bodemleven
 • minder uitspoeling van nutriënten
 • stuift niet, makkelijk toepasbaar door zijn granulaat
 • betere kwaliteit van het ruwvoer
 • geen toxisch risico, toegelaten in de biologische landbouw
 • de dieren kunnen meteen op de weide

 

Dosering weide: 200-300 kg / ha

Dosering tuin: 10 kg / are

 

Prijs:

25 kg = 19.58 euro

800 kg big bag = 364.15 euro

pallet 40 x 25 kg = 532.40 euro

 

Zeeschelpenkalk: langwerkende kalk voor een stabiele PH

 

Zeeschelpenkalk is een 100% natuurlijke kalkbron. Schelpen van verschillende schelpenbanken in de Noordzee worden gebaggerd, verhit en vermalen tot een granulaat. Door deze granulaatvorm komen de bufferende elementen trager beschikbaar. De zeeschelpenkalk garandeert zo een stabiele zuurtegraad over een lange periode. Ze bevatten ook een brede waaier aan mineralen en sporenelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt.

 

Voordelen:

 • langdurige werking en dus garantie op een langdurig stabiele PH (of zuurtegraad)
 • kan gebruikt worden als recuperatie- of onderhoudsbekalking
 • gemakkelijk zelf toepasbaar met de meststrooier of met de hand, lichtjes inwerken kan en mag maar hoeft niet
 • niet agressief voor materiaal, dier of bodem
 • rijk aan mineralen en sporenelementen
 • heeft een positieve invloed op de microbiologie in de bodem
 • het hele jaar toepasbaar
 • de dieren kunnen meteen op de weide

 

Dosering: 500 kg / ha / 3 jaar

 

Prijs:

25 kg = 12.30 euro

1000 kg big bag = 209.30 euro

pallet 50 x 25 kg zak = 418.06 euro

 

 

VOOR HET PAARD

 

Proferm: de pre en pro's voor de darmflora

 

Proferm is een voedermiddel op basis van met EM gefermenteerde speltzemelen. Het versterkt de darmflora en levert de nodige vezels die de darmflora nodig hebben.

Dit zorgt naast een verhoogde voederopname en een betere vertering ook voor een verhoogde smakelijkheid.

De algemene conditie van het dier neemt toe waardoor zijn prestaties verbeteren.

 

Voordelen:

 • helpt de darmflora te herstellen na diarree of bij koliekgevoelige paarden
 • verhoogt de smakelijkheid, voederopname en vertering
 • verbetert de algemene conditie en afweer
 • kan standaard gemengd worden in paardenvoeders

 

Dosering: 50g / dag / paard

 

Prijs:

emmer van 5 kg = 27.30 euro

 

 

Bionit-S: voor goede hoef en hoefgroei

 

Bionit-S is een kleigesteente met een hoog absorbtievermogen dat rijk is aan basiche mineralen en sporenelementen. De basische elementen zorgen dat de darmflora ongestoord kan blijven werken. Tal van schadelijke stoffen (ammonium, zwavel en mycotoxines) worden gebonden, wat de lever ontlast. Dus ideaal te gebruiken als reinigingskuur of na zware belasting van de lever door bv. medicatie.

 

Ook bevat Bionit-S silicium van natuurlijke oorsprong. Silicium is essentieel voor de opbouw van celwanden, van bindweefsel, de haar- en hoorngroei en de hoefkwaliteit.

 

Voordelen:

 • positieve invloed op haar- en hoorngroei
 • voorkomt uitdroging bij diarree
 • verbeterde mestconsistentie
 • vertraagde darmpassage met hogere opname van voedingsstoffen
 • voorkomt darmverzuring
 • ontgiftende werking

 

Dosering: 50 gr / paard / dag

 

Prijs:

emmer van 10 kg = 53.75 euro

 

Himalaya liksteen: de ideale, pure zoutbron

 

Mineralen en sporenelementen halen paarden uit hun ruwvoeder en krachtvoer. Voor paarden die intensief trainen blijkt het echter wat moeilijker om voldoende mineralen (zoals Natrium) uit hun dagelijkse rantsoen te halen.

Himalayazout is het ideale supplement en de meest pure zoutbron voor uw paard. Het bevat in zijn natuurlijke vorm een veelvoud aan mineralen en sporenelementen. Deze zijn goed opneembaar en helpen de reserves zo opnieuw aan te vullen

 

Voordelen:

 • snellere recuperatie na arbeid
 • voorziet drachtige merries van de nodige elementen om de dracht in stand te houden en bevordert de groei van de vrucht
 • voorziet in de nodige bouwstoffen voor jonge paarden

 

Prijs:

1 stuk van +- 5 kg = 12.5 euro

 

Prominant - verzorgingsgamma: effectieve micro-organismen in een handige verpakking voor tal van toepassingen

 

 • gebruik de prominant spray voor het versterken van de huidflora. Het sprayen van EM over de vacht kan het ontwikkelen van tal van huidproblemen helpen voorkomen. In de winterperiode kan u bv. uw paard geregeld behandelen onder het deken om broeihaarden te vermijden.

 

 • gebruik de prominent gel voor het bezetten van de hoef met een gezonde flora. De handige doseerdop maakt het makkelijk om de straalgroeves te behandelen waardoor rotstraal verholpen/vermeden kan worden.

 

Prijs:

spray 150 ml verstuiver = 7.85 euro

gel 200 ml = 13.95 euro

 

 

VOOR HET PAARD EN DE OMGEVING

 

Wipe & Clean BIB: natuurlijk schoon

 

Wipe & Clean is een 100% natuurlijk schoonmaakmiddel gebaseerd op EM-organismetechnologie.

Het biedt efficiënte reinigingskracht en is volledig onschadelijk voor de natuur en absoluut veilig voor bodem, plant, mens en paard.

 

Gebruik: in de stalomgeving maar ook in de keuken. Het zorgt bv dat onrijp fruit op het aanrecht gaat rijpen ipv rotten omdat het de juiste bacteriën zal toevoegen of vermeerderen en de foute slechte zal onschadelijk maken.

 

Toepassing:

 1. hogedrukreiniger bij het reinigen van de stallen of andere hokken: het stalklimaat wordt positief beïnvloed en de infectiedruk daalt
 2. poetsen in en rond de stalgebouwen (paarden, kippen, schapen...): ter vervanging van traditionele (chemische) schoonmaakmiddelen. Dosering: 100 ml op 10 liter water.
 3. wassen van dekens, zadeldoeken en andere materialen: De omstandigheden van paarden onder deken zijn de ideale broeihaarden voor schimmels: vochtig, warm en donker. Door de dekens preventief te wassen met Wipe & Clean zullen slechte schimmels de kans niet krijgen om te ontwikkelen. Dosering: 10-30ml Wipe & Clean in het naspoelvakje van de wasmachine.
 4. wassen van paarden (honden, katten....): traditionele shampoos zijn een aanslag op de paardenhuid en z'n flora. De zoute eigenschappen drogen de huid uit en de huidflora wordt verstoord. Dit heeft tal van aandoeningen tot gevolg. Wassen met Wipe & Clean voorkomt huidproblemen en herstelt de huidflora. Dosering: 100 ml op 10 liter water. Zacht inmasseren, naspoelen is geen must.

 

Voordelen:

 • veilig en milieuvriendelijk
 • grondige reiniging en langdurige frisheid
 • zuinige dosering
 • één product voor veel toepassingen

 

Prijs:

2 liter = 11 euro

20 liter = 79.35 euro

 

Alle opgegeven prijzen zijn louter informatief, ze hebben geen enkele legale of contractuele waarde. Onder voorbehoud van drukfouten.